GENERAL
Poslovi budućnosti
4 questions polled on this topic
99% stopa odgovora
4119 odgovorilo od ukupno 4180 anketirani
Jun. 5. 2019
Koji poslovni sektor ti se čini najprivlačniji:
Jun. 5. 2019
Drugo WordCloud
Jun. 5. 2019
To je zato što su u tom sektoru:
Jun. 5. 2019
Kada bi bio/bila u situaciji da biraš posao, to bi bilo u:

REZULTATI ANKETE

JUN. 5. 2019
Koji poslovni sektor ti se čini najprivlačniji:
4119odgovorilo od 4180ispitanih
Female
35%
IT
 
IT
6%
Finansije
 
Finansije
20%
Medicina
 
Medicina
7%
Ekologija
 
Ekologija
14%
Komunikacije
 
Komunikacije
18%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

Male
44%
IT
 
IT
7%
Finansije
 
Finansije
11%
Medicina
 
Medicina
7%
Ekologija
 
Ekologija
8%
Komunikacije
 
Komunikacije
24%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
0-14
26%
IT
 
IT
4%
Finansije
 
Finansije
18%
Medicina
 
Medicina
6%
Ekologija
 
Ekologija
9%
Komunikacije
 
Komunikacije
38%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

15-19
33%
IT
 
IT
6%
Finansije
 
Finansije
21%
Medicina
 
Medicina
5%
Ekologija
 
Ekologija
11%
Komunikacije
 
Komunikacije
24%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

20-24
38%
IT
 
IT
8%
Finansije
 
Finansije
15%
Medicina
 
Medicina
6%
Ekologija
 
Ekologija
10%
Komunikacije
 
Komunikacije
23%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

25-30
48%
IT
 
IT
7%
Finansije
 
Finansije
10%
Medicina
 
Medicina
6%
Ekologija
 
Ekologija
10%
Komunikacije
 
Komunikacije
19%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

31-34
43%
IT
 
IT
12%
Finansije
 
Finansije
11%
Medicina
 
Medicina
10%
Ekologija
 
Ekologija
8%
Komunikacije
 
Komunikacije
16%
Nešto drugo
 
Nešto drugo

35+
49%
IT
 
IT
5%
Finansije
 
Finansije
10%
Medicina
 
Medicina
12%
Ekologija
 
Ekologija
11%
Komunikacije
 
Komunikacije
12%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
40%
IT
 
IT
7%
Finansije
 
Finansije
14%
Medicina
 
Medicina
7%
Ekologija
 
Ekologija
10%
Komunikacije
 
Komunikacije
22%
Nešto drugo
 
Nešto drugo
JUN. 5. 2019
Drugo WordCloud
876odgovorilo od 923ispitanih
dizajn
pravo
sport
turizam
policija
ugostiteljstvo
psihologija
arhitektura
mašinstvo
poljoprivreda
politika
umjetnost
kriminalistika
masinstvo
proizvodnja
elektrotehnika
informatika
zanat
fudbal
itd
muzika
vojska
vozac
gluma
programiranje
cnc
energetika
frizer
nauka
npr
robotika
vozač
zanati
gradjevina
nesto
policajac
rad
saobraćaj
za
auta
bih
ekonomija
građevina
je
na
poslovi
prosvjeta
rudarstvo
saobracaj
se
JUN. 5. 2019
To je zato što su u tom sektoru:
77odgovorilo od 4072ispitanih
Female
14%
dobre plate
 
dobre plate
17%
dobre prilike za posao
 
dobre prilike za posao
28%
poslovi budućnosti
 
poslovi budućnosti
10%
dobar tretman zaposlenih
 
dobar tretman zaposlenih
31%
sve navedeno
 
sve navedeno

Male
28%
dobre plate
 
dobre plate
5%
dobre prilike za posao
 
dobre prilike za posao
15%
poslovi budućnosti
 
poslovi budućnosti
8%
dobar tretman zaposlenih
 
dobar tretman zaposlenih
44%
sve navedeno
 
sve navedeno
0-14
57%
dobre plate
 
dobre plate
0%
dobre prilike za posao
 
dobre prilike za posao
0%
poslovi budućnosti
 
poslovi budućnosti
14%
dobar tretman zaposlenih
 
dobar tretman zaposlenih
29%
sve navedeno
 
sve navedeno

15-19
22%
dobre plate
 
dobre plate
6%
dobre prilike za posao
 
dobre prilike za posao
17%
poslovi budućnosti
 
poslovi budućnosti
0%
dobar tretman zaposlenih
 
dobar tretman zaposlenih
56%
sve navedeno
 
sve navedeno

20-24
29%
dobre plate
 
dobre plate
14%
dobre prilike za posao
 
dobre prilike za posao
29%
poslovi budućnosti
 
poslovi budućnosti
14%
dobar tretman zaposlenih
 
dobar tretman zaposlenih
14%
sve navedeno
 
sve navedeno

25-30
22%
dobre plate
 
dobre plate
11%
dobre prilike za posao
 
dobre prilike za posao
44%
poslovi budućnosti
 
poslovi budućnosti
0%
dobar tretman zaposlenih
 
dobar tretman zaposlenih
22%
sve navedeno
 
sve navedeno

31-34
0%
dobre plate
 
dobre plate
0%
dobre prilike za posao
 
dobre prilike za posao
0%
poslovi budućnosti
 
poslovi budućnosti
50%
dobar tretman zaposlenih
 
dobar tretman zaposlenih
50%
sve navedeno
 
sve navedeno

35+
0%
dobre plate
 
dobre plate
25%
dobre prilike za posao
 
dobre prilike za posao
25%
poslovi budućnosti
 
poslovi budućnosti
17%
dobar tretman zaposlenih
 
dobar tretman zaposlenih
33%
sve navedeno
 
sve navedeno
25%
dobre plate
 
dobre plate
10%
dobre prilike za posao
 
dobre prilike za posao
18%
poslovi budućnosti
 
poslovi budućnosti
10%
dobar tretman zaposlenih
 
dobar tretman zaposlenih
36%
sve navedeno
 
sve navedeno
JUN. 5. 2019
Kada bi bio/bila u situaciji da biraš posao, to bi bilo u:
4004odgovorilo od 4028ispitanih
Female
60%
Privatni biznis
 
Privatni biznis
40%
Javni sektor
 
Javni sektor

Male
72%
Privatni biznis
 
Privatni biznis
28%
Javni sektor
 
Javni sektor
0-14
67%
Privatni biznis
 
Privatni biznis
33%
Javni sektor
 
Javni sektor

15-19
67%
Privatni biznis
 
Privatni biznis
33%
Javni sektor
 
Javni sektor

20-24
68%
Privatni biznis
 
Privatni biznis
32%
Javni sektor
 
Javni sektor

25-30
69%
Privatni biznis
 
Privatni biznis
31%
Javni sektor
 
Javni sektor

31-34
73%
Privatni biznis
 
Privatni biznis
27%
Javni sektor
 
Javni sektor

35+
63%
Privatni biznis
 
Privatni biznis
37%
Javni sektor
 
Javni sektor
67%
Privatni biznis
 
Privatni biznis
33%
Javni sektor
 
Javni sektor

KARAKTERISTIČNI ODGOVORI

POVEZANE PRIČE

U-Report anketa o imunizaciji pokazuje da 83% građana redovno vakciniše djecu
Pročitaj više →

KARAKTERISTIČNE SLIKE

Nema karakterističnih slika