UREPORTERI
Anketa o kulturi dijaloga i izgradnji mira
5 questions polled on this topic
98% stopa odgovora
3005 odgovorilo od ukupno 3054 anketirani
Jul. 9. 2019
Da li tvoja škola organizira događaje ili aktivnosti za promociju kulture dijaloga i izgradnje mira?
Jul. 9. 2019
O kojoj navedenoj temi misliš da znaš najviše?
Jul. 9. 2019
Po tvom mišljenju, kako škole treba da podrže promociju kulture dijaloga i izgradnje mira?
Jul. 9. 2019
Druge vrste podrške za promociju kulture dijaloga i izgradnje mira?
Jul. 9. 2019
Kakav je tvoj stav o ucenju o kulturi dijaloga i izgradnji mira

REZULTATI ANKETE

JUL. 9. 2019
Da li tvoja škola organizira događaje ili aktivnosti za promociju kulture dijaloga i izgradnje mira?
3005odgovorilo od 3054ispitanih
Female
28%
Škola organizira
 
Škola organizira
42%
Škola ne organizira
 
Škola ne organizira
30%
Škola nekada organizira
 
Škola nekada organizira

Male
34%
Škola organizira
 
Škola organizira
37%
Škola ne organizira
 
Škola ne organizira
29%
Škola nekada organizira
 
Škola nekada organizira
0-14
33%
Škola organizira
 
Škola organizira
29%
Škola ne organizira
 
Škola ne organizira
38%
Škola nekada organizira
 
Škola nekada organizira

15-19
32%
Škola organizira
 
Škola organizira
38%
Škola ne organizira
 
Škola ne organizira
30%
Škola nekada organizira
 
Škola nekada organizira

20-24
29%
Škola organizira
 
Škola organizira
46%
Škola ne organizira
 
Škola ne organizira
24%
Škola nekada organizira
 
Škola nekada organizira

25-30
32%
Škola organizira
 
Škola organizira
39%
Škola ne organizira
 
Škola ne organizira
29%
Škola nekada organizira
 
Škola nekada organizira

31-34
0%
Škola organizira
 
Škola organizira
0%
Škola ne organizira
 
Škola ne organizira
100%
Škola nekada organizira
 
Škola nekada organizira

35+
0%
Škola organizira
 
Škola organizira
50%
Škola ne organizira
 
Škola ne organizira
50%
Škola nekada organizira
 
Škola nekada organizira
32%
Škola organizira
 
Škola organizira
39%
Škola ne organizira
 
Škola ne organizira
29%
Škola nekada organizira
 
Škola nekada organizira
JUL. 9. 2019
O kojoj navedenoj temi misliš da znaš najviše?
2895odgovorilo od 3005ispitanih
Female
19%
Raznolikosti
 
Raznolikosti
13%
Postivanje razlicitosti
 
Postivanje razlicitosti
8%
Razumijevanje proslih sukoba
 
Razumijevanje proslih sukoba
12%
Izgradnji buducnosti
 
Izgradnji buducnosti
36%
Sprječavanje nasilja
 
Sprječavanje nasilja
4%
Promocija mira i dijaloga
 
Promocija mira i dijaloga
7%
Nijedno
 
Nijedno

Male
18%
Raznolikosti
 
Raznolikosti
10%
Postivanje razlicitosti
 
Postivanje razlicitosti
13%
Razumijevanje proslih sukoba
 
Razumijevanje proslih sukoba
15%
Izgradnji buducnosti
 
Izgradnji buducnosti
29%
Sprječavanje nasilja
 
Sprječavanje nasilja
4%
Promocija mira i dijaloga
 
Promocija mira i dijaloga
9%
Nijedno
 
Nijedno
0-14
15%
Raznolikosti
 
Raznolikosti
7%
Postivanje razlicitosti
 
Postivanje razlicitosti
8%
Razumijevanje proslih sukoba
 
Razumijevanje proslih sukoba
12%
Izgradnji buducnosti
 
Izgradnji buducnosti
45%
Sprječavanje nasilja
 
Sprječavanje nasilja
3%
Promocija mira i dijaloga
 
Promocija mira i dijaloga
11%
Nijedno
 
Nijedno

15-19
17%
Raznolikosti
 
Raznolikosti
13%
Postivanje razlicitosti
 
Postivanje razlicitosti
13%
Razumijevanje proslih sukoba
 
Razumijevanje proslih sukoba
13%
Izgradnji buducnosti
 
Izgradnji buducnosti
35%
Sprječavanje nasilja
 
Sprječavanje nasilja
3%
Promocija mira i dijaloga
 
Promocija mira i dijaloga
7%
Nijedno
 
Nijedno

20-24
23%
Raznolikosti
 
Raznolikosti
13%
Postivanje razlicitosti
 
Postivanje razlicitosti
11%
Razumijevanje proslih sukoba
 
Razumijevanje proslih sukoba
18%
Izgradnji buducnosti
 
Izgradnji buducnosti
23%
Sprječavanje nasilja
 
Sprječavanje nasilja
5%
Promocija mira i dijaloga
 
Promocija mira i dijaloga
7%
Nijedno
 
Nijedno

25-30
23%
Raznolikosti
 
Raznolikosti
9%
Postivanje razlicitosti
 
Postivanje razlicitosti
13%
Razumijevanje proslih sukoba
 
Razumijevanje proslih sukoba
17%
Izgradnji buducnosti
 
Izgradnji buducnosti
20%
Sprječavanje nasilja
 
Sprječavanje nasilja
7%
Promocija mira i dijaloga
 
Promocija mira i dijaloga
11%
Nijedno
 
Nijedno

31-34
0%
Raznolikosti
 
Raznolikosti
0%
Postivanje razlicitosti
 
Postivanje razlicitosti
0%
Razumijevanje proslih sukoba
 
Razumijevanje proslih sukoba
0%
Izgradnji buducnosti
 
Izgradnji buducnosti
100%
Sprječavanje nasilja
 
Sprječavanje nasilja
0%
Promocija mira i dijaloga
 
Promocija mira i dijaloga
0%
Nijedno
 
Nijedno

35+
0%
Raznolikosti
 
Raznolikosti
25%
Postivanje razlicitosti
 
Postivanje razlicitosti
50%
Razumijevanje proslih sukoba
 
Razumijevanje proslih sukoba
0%
Izgradnji buducnosti
 
Izgradnji buducnosti
0%
Sprječavanje nasilja
 
Sprječavanje nasilja
0%
Promocija mira i dijaloga
 
Promocija mira i dijaloga
25%
Nijedno
 
Nijedno
19%
Raznolikosti
 
Raznolikosti
12%
Postivanje razlicitosti
 
Postivanje razlicitosti
11%
Razumijevanje proslih sukoba
 
Razumijevanje proslih sukoba
14%
Izgradnji buducnosti
 
Izgradnji buducnosti
32%
Sprječavanje nasilja
 
Sprječavanje nasilja
4%
Promocija mira i dijaloga
 
Promocija mira i dijaloga
9%
Nijedno
 
Nijedno
JUL. 9. 2019
Po tvom mišljenju, kako škole treba da podrže promociju kulture dijaloga i izgradnje mira?
2794odgovorilo od 2895ispitanih
Female
13%
Edukacijom nastavnika
 
Edukacijom nastavnika
7%
Materijalima za učenike
 
Materijalima za učenike
26%
Organizacijom događaja s govornicima
 
Organizacijom događaja s govornicima
50%
Druženje i razmjena
 
Druženje i razmjena
4%
Druge vrste podrške
 
Druge vrste podrške

Male
21%
Edukacijom nastavnika
 
Edukacijom nastavnika
14%
Materijalima za učenike
 
Materijalima za učenike
22%
Organizacijom događaja s govornicima
 
Organizacijom događaja s govornicima
38%
Druženje i razmjena
 
Druženje i razmjena
6%
Druge vrste podrške
 
Druge vrste podrške
0-14
28%
Edukacijom nastavnika
 
Edukacijom nastavnika
14%
Materijalima za učenike
 
Materijalima za učenike
22%
Organizacijom događaja s govornicima
 
Organizacijom događaja s govornicima
29%
Druženje i razmjena
 
Druženje i razmjena
6%
Druge vrste podrške
 
Druge vrste podrške

15-19
15%
Edukacijom nastavnika
 
Edukacijom nastavnika
11%
Materijalima za učenike
 
Materijalima za učenike
25%
Organizacijom događaja s govornicima
 
Organizacijom događaja s govornicima
45%
Druženje i razmjena
 
Druženje i razmjena
4%
Druge vrste podrške
 
Druge vrste podrške

20-24
15%
Edukacijom nastavnika
 
Edukacijom nastavnika
7%
Materijalima za učenike
 
Materijalima za učenike
26%
Organizacijom događaja s govornicima
 
Organizacijom događaja s govornicima
48%
Druženje i razmjena
 
Druženje i razmjena
5%
Druge vrste podrške
 
Druge vrste podrške

25-30
18%
Edukacijom nastavnika
 
Edukacijom nastavnika
6%
Materijalima za učenike
 
Materijalima za učenike
20%
Organizacijom događaja s govornicima
 
Organizacijom događaja s govornicima
49%
Druženje i razmjena
 
Druženje i razmjena
6%
Druge vrste podrške
 
Druge vrste podrške

31-34
100%
Edukacijom nastavnika
 
Edukacijom nastavnika
0%
Materijalima za učenike
 
Materijalima za učenike
0%
Organizacijom događaja s govornicima
 
Organizacijom događaja s govornicima
0%
Druženje i razmjena
 
Druženje i razmjena
0%
Druge vrste podrške
 
Druge vrste podrške

35+
25%
Edukacijom nastavnika
 
Edukacijom nastavnika
25%
Materijalima za učenike
 
Materijalima za učenike
25%
Organizacijom događaja s govornicima
 
Organizacijom događaja s govornicima
25%
Druženje i razmjena
 
Druženje i razmjena
0%
Druge vrste podrške
 
Druge vrste podrške
18%
Edukacijom nastavnika
 
Edukacijom nastavnika
12%
Materijalima za učenike
 
Materijalima za učenike
23%
Organizacijom događaja s govornicima
 
Organizacijom događaja s govornicima
42%
Druženje i razmjena
 
Druženje i razmjena
5%
Druge vrste podrške
 
Druge vrste podrške
JUL. 9. 2019
Druge vrste podrške za promociju kulture dijaloga i izgradnje mira?
116odgovorilo od 144ispitanih
da
na
se
ne
su
bi
je
za
koje
koji
sa
sve
pa
druzenje
druženje
edukacija
edukacije
ili
kroz
mir
od
treba
ce
djece
iz
jer
nastavnika
svega
te
znam
ali
bilo
biti
im
itd
kao
mira
nez
neznam
nezz
organizacijom
po
prije
problem
razmjena
razmjene
učenika
veoma
vise
škola
JUL. 9. 2019
Kakav je tvoj stav o ucenju o kulturi dijaloga i izgradnji mira
2714odgovorilo od 2766ispitanih
Female
67%
pomoći da budemo tolerantniji
 
pomoći da budemo tolerantniji
32%
Europeizacija Zapadnog Balkana
 
Europeizacija Zapadnog Balkana
1%
Dijalog i mir nisu važni
 
Dijalog i mir nisu važni

Male
53%
pomoći da budemo tolerantniji
 
pomoći da budemo tolerantniji
46%
Europeizacija Zapadnog Balkana
 
Europeizacija Zapadnog Balkana
1%
Dijalog i mir nisu važni
 
Dijalog i mir nisu važni
0-14
53%
pomoći da budemo tolerantniji
 
pomoći da budemo tolerantniji
46%
Europeizacija Zapadnog Balkana
 
Europeizacija Zapadnog Balkana
1%
Dijalog i mir nisu važni
 
Dijalog i mir nisu važni

15-19
61%
pomoći da budemo tolerantniji
 
pomoći da budemo tolerantniji
38%
Europeizacija Zapadnog Balkana
 
Europeizacija Zapadnog Balkana
1%
Dijalog i mir nisu važni
 
Dijalog i mir nisu važni

20-24
59%
pomoći da budemo tolerantniji
 
pomoći da budemo tolerantniji
39%
Europeizacija Zapadnog Balkana
 
Europeizacija Zapadnog Balkana
1%
Dijalog i mir nisu važni
 
Dijalog i mir nisu važni

25-30
55%
pomoći da budemo tolerantniji
 
pomoći da budemo tolerantniji
43%
Europeizacija Zapadnog Balkana
 
Europeizacija Zapadnog Balkana
2%
Dijalog i mir nisu važni
 
Dijalog i mir nisu važni

31-34
100%
pomoći da budemo tolerantniji
 
pomoći da budemo tolerantniji
0%
Europeizacija Zapadnog Balkana
 
Europeizacija Zapadnog Balkana
0%
Dijalog i mir nisu važni
 
Dijalog i mir nisu važni

35+
75%
pomoći da budemo tolerantniji
 
pomoći da budemo tolerantniji
25%
Europeizacija Zapadnog Balkana
 
Europeizacija Zapadnog Balkana
0%
Dijalog i mir nisu važni
 
Dijalog i mir nisu važni
59%
pomoći da budemo tolerantniji
 
pomoći da budemo tolerantniji
40%
Europeizacija Zapadnog Balkana
 
Europeizacija Zapadnog Balkana
1%
Dijalog i mir nisu važni
 
Dijalog i mir nisu važni

KARAKTERISTIČNI ODGOVORI

POVEZANE PRIČE

Mladi upozoravaju: Svake godine isto, žao mi je što vlast neće da utiče na ovo
Pročitaj više →

KARAKTERISTIČNE SLIKE

Nema karakterističnih slika