GENERAL
Korištenje mobilnih aplikacija
4 questions polled on this topic
97% stopa odgovora
4979 odgovorilo od ukupno 5151 anketirani
Jan. 22. 2019
Vrijeme provedeno offline
Jan. 22. 2019
Broj instaliranih aplikacija
Jan. 22. 2019
Znate li svoja prava, kada su u pitanju zaštita podataka, privatnost i sigurnost?
Jan. 22. 2019
Kada instalirate novu aplikaciju, pročitate li pažljivo uslove korištenja?

REZULTATI ANKETE

JAN. 22. 2019
Vrijeme provedeno offline
4979odgovorilo od 5151ispitanih
Male
24%
Manje od sat
 
Manje od sat
29%
Do četiri sata
 
Do četiri sata
19%
Do osam sati
 
Do osam sati
28%
Dan ili više
 
Dan ili više

Female
29%
Manje od sat
 
Manje od sat
31%
Do četiri sata
 
Do četiri sata
19%
Do osam sati
 
Do osam sati
21%
Dan ili više
 
Dan ili više
0-14
26%
Manje od sat
 
Manje od sat
24%
Do četiri sata
 
Do četiri sata
15%
Do osam sati
 
Do osam sati
35%
Dan ili više
 
Dan ili više

15-19
25%
Manje od sat
 
Manje od sat
31%
Do četiri sata
 
Do četiri sata
18%
Do osam sati
 
Do osam sati
26%
Dan ili više
 
Dan ili više

20-24
27%
Manje od sat
 
Manje od sat
29%
Do četiri sata
 
Do četiri sata
19%
Do osam sati
 
Do osam sati
25%
Dan ili više
 
Dan ili više

25-30
24%
Manje od sat
 
Manje od sat
30%
Do četiri sata
 
Do četiri sata
19%
Do osam sati
 
Do osam sati
27%
Dan ili više
 
Dan ili više

31-34
25%
Manje od sat
 
Manje od sat
30%
Do četiri sata
 
Do četiri sata
22%
Do osam sati
 
Do osam sati
23%
Dan ili više
 
Dan ili više

35+
28%
Manje od sat
 
Manje od sat
30%
Do četiri sata
 
Do četiri sata
20%
Do osam sati
 
Do osam sati
22%
Dan ili više
 
Dan ili više
26%
Manje od sat
 
Manje od sat
29%
Do četiri sata
 
Do četiri sata
19%
Do osam sati
 
Do osam sati
25%
Dan ili više
 
Dan ili više
JAN. 22. 2019
Broj instaliranih aplikacija
4896odgovorilo od 5069ispitanih
Male
27%
Ne zna
 
Ne zna
64%
Do 20
 
Do 20
0%
Do 30
 
Do 30
9%
30+
 
30+

Female
33%
Ne zna
 
Ne zna
63%
Do 20
 
Do 20
0%
Do 30
 
Do 30
4%
30+
 
30+
0-14
34%
Ne zna
 
Ne zna
55%
Do 20
 
Do 20
0%
Do 30
 
Do 30
11%
30+
 
30+

15-19
26%
Ne zna
 
Ne zna
68%
Do 20
 
Do 20
0%
Do 30
 
Do 30
7%
30+
 
30+

20-24
25%
Ne zna
 
Ne zna
69%
Do 20
 
Do 20
0%
Do 30
 
Do 30
6%
30+
 
30+

25-30
32%
Ne zna
 
Ne zna
64%
Do 20
 
Do 20
0%
Do 30
 
Do 30
4%
30+
 
30+

31-34
30%
Ne zna
 
Ne zna
64%
Do 20
 
Do 20
0%
Do 30
 
Do 30
6%
30+
 
30+

35+
35%
Ne zna
 
Ne zna
58%
Do 20
 
Do 20
0%
Do 30
 
Do 30
7%
30+
 
30+
30%
Ne zna
 
Ne zna
64%
Do 20
 
Do 20
0%
Do 30
 
Do 30
6%
30+
 
30+
JAN. 22. 2019
Znate li svoja prava, kada su u pitanju zaštita podataka, privatnost i sigurnost?
4826odgovorilo od 5017ispitanih
Male
56%
Da
 
Da
44%
Ne
 
Ne

Female
57%
Da
 
Da
43%
Ne
 
Ne
0-14
81%
Da
 
Da
19%
Ne
 
Ne

15-19
64%
Da
 
Da
36%
Ne
 
Ne

20-24
56%
Da
 
Da
44%
Ne
 
Ne

25-30
47%
Da
 
Da
53%
Ne
 
Ne

31-34
45%
Da
 
Da
55%
Ne
 
Ne

35+
53%
Da
 
Da
47%
Ne
 
Ne
56%
Da
 
Da
44%
Ne
 
Ne
JAN. 22. 2019
Kada instalirate novu aplikaciju, pročitate li pažljivo uslove korištenja?
4861odgovorilo od 5038ispitanih
Male
32%
Da
 
Da
68%
Ne
 
Ne

Female
32%
Da
 
Da
68%
Ne
 
Ne
0-14
40%
Da
 
Da
60%
Ne
 
Ne

15-19
29%
Da
 
Da
71%
Ne
 
Ne

20-24
28%
Da
 
Da
72%
Ne
 
Ne

25-30
24%
Da
 
Da
76%
Ne
 
Ne

31-34
31%
Da
 
Da
69%
Ne
 
Ne

35+
43%
Da
 
Da
57%
Ne
 
Ne
32%
Da
 
Da
68%
Ne
 
Ne

KARAKTERISTIČNI ODGOVORI

POVEZANE PRIČE

U-Report anketa o imunizaciji pokazuje da 83% građana redovno vakciniše djecu
Pročitaj više →

KARAKTERISTIČNE SLIKE

Nema karakterističnih slika