Mišljenja Priče O nama Angažman Reports Pridruži se
Pridruži se U-Reportu, tvoj glas je važan
STORY
U-Report anketa o imunizaciji pokazuje da 83% građana redovno vakciniše djecu

Jučerašnja UNICEF-ova anketa, provedena putem platforme U-Report, povodom Evropske sedmice imunizacije, na preko 3400 ispitanika iz cijele Bosne i Hercegovine, starosti od 12 do 35+ godina, pokazala je da se 83% njih redovno vakciniše ili, ukoliko su roditelji, da redovno vakcinišu svoju djecu. Sličan omjer bilježi se u Entitetima, sa 83% posto pozitivnih odgovora u FbiH i 82% u RS, dok je u Brčko Distriktu nešto manje redovno vakcinisanih – 78%.

Među 425 ispitanika, koji ne praktikuju redovnu vakcinaciju, ima nešto više muškaraca, nego žena. Trećina vakcinaciju izbjegava zbog sumnje u ispravnost i kvalitet vakcina, 18% smatra vakcine štetnim za zdravlje, a 7% navodi opravdane medicinske razloge za neredovnu imunizaciju.

Još neki od razloga za neredovnu imunizaciju, koje su ispitani naveli, jesu nemar, zaboravljanje rasporeda i nezainteresovanost.

Na pitanje ko su najpouzdaniji izvori informisanja o vakcinama, 75% ispitanih je navelo da su to stručnjaci i ljekari, 15%, među kojima se najviše ističu mlađi ispitanici od 12 do 14 godina, najviše vjeruje svojoj porodici i prijateljima, a 10% najviše vjeruje vlastitoj potrazi za informacijama.

 U Bosni i Hercegovini UNICEF podržava nadležne vlasti kako bi osigurali pravo djece na zaštitu imunizacijom. To uključuje edukativni program o interpersonalnoj komunikaciji, profesionalnu saradnju i prenošenje važnih informacija među zdravstvenim radnicima i porodicama, kao i podršku za usluge imunizacije za djece izbjeglica i migranata.Pogledajte kako se glas mladih koristi za stvaranje pozitivne društvene promjene.
Istraži angažman