O U-REPORTU
Slijedite tekst da saznate više
Slijedite tekst da saznate više

O U-REPORTU


U-Report je društvena platforma, koja predstavlja glas mladih i promoviše učešće građana u stvaranju pozitivne društvene promjene. 


Od svog osnivanja U-Report je nezamjenjiv alat za promovisanje, podsticanje i omogućavanje angažovanja mladih u cilju prikupljanja povratnih informacija, mišljenja i stavova o pitanjima koja su važna za zajednice U-Reportera širom svijeta. U-Report je trenutno integrisan u više od 40 zemalja, gdje svaka zemlja ima svoju prilagođenu U-Report platformu.

U-Report će omogućiti brzu i laku komparativnu analizu u Bosni i Hercegovini kako bi utvrdili izazove i probleme sa kojima se suočavaju njenii stanovnici, te pružiti mogućnosti za institucionalnu i među-agencijsku saradnju na svim nivoima vlasti, u rješavanju izazova , pitanja i situacija koje su otkrili U-Reporteri.

Cilj U-Report-a BiH je da posluži kao platforma koja olakšava protok informacija i analiza na svim nivoima vlasti, pružajući mnoge kvantitativne i pouzdane metrike za procjenu , te mogućnost sakupljanja podataka u realnom vremenu, kao i za kreiranje i analizu politika, usluga i mjenapretka u oblastima evropskih integracija, Strateških razvojnih ciljeva i ostvarenju ljudskih i dječijih prava.

Ključni principi funkcionisanja U-Report platforme su anonimnost, zaštita podataka i mogućnost izbora u bilo kom trenutku. Inicijalni raspon godina za U-Reportere definisan je kao 12-14, 15-18 18-25 i 25+ godina.


Zašto se priključiti U-Reportu
  • Reci šta se dogadja u tvojoj zajednici
  • Koristite rezultate i informacije iz U-Reporta kako bi pratili i povećali gradjansku svijest
  • Učestvujte u kampanjama širom države, kako bi pomogli unaprijediti našu zemlju.
  • Podijeli šta se dešava sa ostalim U-Reporterima u Bosnia and Herzegovina
KLIKNI OVDJE DA SE PRIDRUŽIŠ →

U-REPORT VIDEO

U-REPORT BOSNA I HERCEGOVINA - POSTANI U-REPORTER!
25. SEPTEMBAR 2018.