Mišljenja Priče O nama Angažman Reports Pridruži se
Pridruži se U-Reportu, tvoj glas je važan
O U-Reportu Bosna i Hercegovina


U-Report je komunikacijski kanal, koji predstavlja glas javnosti i promoviše učešće građana, prvenstveno mladih, u stvaranju pozitivne društvene promjene. 


Nakon registracije putem Viber-a, postajete U-Reporteri i javljate nam se sa odgovorima na ankete, otvorena pitanja ili javne pozive.Ključni principi funkcionisanja U-Report platforme su anonimnost, zaštita podataka i mogućnost izbora u bilo kom trenutku. Inicijalni raspon godina za U-Reportere definisan je kao 12-14, 15-18 18-25 i 25+ godina.Rezultati ankete se obrađuju, analiziraju i javno prikazuju, kao infografike, na stranici https://bih.ureport.in i to u realnom vremenu, dakle dostupni su odmah.

 

Cilj U-Report-a BiH je da posluži kao sredstvo za razmjenu informacija i  mogućnost sakupljanja podataka u realnom vremenu, koji institucije vlasti, nevladine organizacije, UN, mediji i drugi partneri, mogu iskoristiti  za testiranje,  kreiranje i analizu politika, strategija ili usluga, baziranih na stvarnim potrebama korisnika, te za mjerenje napretka u oblastima evropskih integracija, Strateških razvojnih ciljeva i ostvarenju ljudskih i dječijih prava.

 Pogledajte kako se glas mladih koristi za stvaranje pozitivne društvene promjene.
Istraži angažman
UNICEF logo