Mišljenja Priče O nama Angažman Reports Politika Privatnosti Pridruži se
Pridruži se U-Reportu, tvoj glas je važan
STORY
GLAS MLADIH: Više od 80% mladih planira izaći na izbore, samo 16% ispitanih smatra da su mladi adekvatno i dovoljno zastupljeni u kampanjama stranaka

Prema rezultatima ankete platforme za podršku društvenom aktivizmu mladih U-Report BiH, 83 posto mladih planira izaći i glasati na Općim izborima 2. oktobra/listopada, 14 posto nema namjeru, a tri posto ispitanih kažu da još nisu odlučili.

 

Da njihov glas može puno uticati na promjene u društvu i da je svaki glas bitan smatra 50 posto ispitanih starosti od 20-30 godina, 38 posto ispitanih smatra da njihov glas može uticati malo ili nimalo na promjene u društvu i da će svakako biti onako kako drugi odluče, dok je 12 posto ispitanih odgovorilo kako nemaju stav po ovom pitanju.

 

Kad je u pitanju predizborna kampanja, samo 16 posto ispitanih mladih smatra da su mladi i pitanja mladih adekvatno i dovoljno zastupljeni u predizbornim kampanjama stranaka, 35 posto ih smatra da mladi nisu zastupljeni nikako, dok ih 49 posto smatra kako bi u kampanjama trebalo biti više tema od značaja za mlade. Kampanju 50 posto ispitanih prati onoliko koliko vide putem plakata i plaćenih medijskih sadržaja, 29 posto ispitanih je kazalo kako uopšte ne prate kampanju niti ih zanima, dok samo 21 posto ispitanih odgovorilo kako kampanju prate aktivno, prate poruke i analiziraju predizborne programe stranaka.

 

Dok većina “U-reportera” – njih 88 posto, znaju da se na ovim izborima biraju članovi/članice Predsjedništva BiH, Parlamenta BiH, entitetskih parlamenata kao i zastupnici/zastupnice kantonalnih skupština, zabrinjavajuće je da je čak njih 11 posto odgovorilo kako misle da se na ovim izborima biraju načelnici općina/opština, dok ih jedan odsto smatra kako se na općim izborima biraju predstavnici/predstavnice savjeta mjesnih zajednica.

 

U-Report je komunikacijski kanal, koji predstavlja glas javnosti i promoviše učešće građana, prvenstveno mladih, u stvaranju pozitivne društvene promjene,  ohrabruje i podstiče mlade da iznesu svoja mišljenja i poglede na probleme sa kojima se svakodnevno susreću. Platforma na koju se može lako registrovati broji više od 3.700 U-Reportera i U-Reporterki, rezultati ankete se obrađuju, analiziraju i javno prikazuju kao infografike na stranici https://bih.ureport.in.

 

 

Pogledajte kako se glas mladih koristi za stvaranje pozitivne društvene promjene.
Istraži angažman
UNICEF logo