Mišljenja Priče O nama Angažman Reports Politika Privatnosti Pridruži se
Pridruži se U-Reportu, tvoj glas je važan
STORY
Mladi u anketi U-Report ističu pitanje kvaliteta obrazovanja kao prioritet za Bosnu i Hercegovinu

UNICEF BiH je 3. decembra 2018. godine pokretanjem prve ankete zvanično predstavio U-Report BiH platformu za podršku društvenom aktivizmu, namijenjenu prvenstveno mladima, kako bi se što jasnije čuo njihov glas. Primarni fokus U-Report-a bio je i prilagodba tehnološki naprednom društvu kroz stvaranje platforme kojoj se može pristupiti mobilnim uređajima. Platforma namjerava ohrabriti i podstaći mlade da iznesu svoja mišljenja i poglede na probleme sa kojima se svakodnevno susreću. Na ovaj način će se prikupiti vrijedne informacije dostupne i građanima i institucijama vlasti, što ima za cilj stimuliranje dijaloga, te smanjenje postojeće distance između građana i institucija. Prikupljeni podaci moći će biti korišteni i za unapređenje postojećih i kreiranje novih razvojnih projekata za mlade u Bosni i Hercegovini.


Milena Jurić iz Vijeća za djecu je istakla bitnost ovakve platforme za prikupljanje glasova mladih te kako njena realizacija može poboljšati i unaprijediti prava djece u Bosni i Hercegovini. Vršilac dužnosti Rezidentnog koordinatora UN-a, David Saunders, je povukao paralelu između angažmana mladih i Ciljeva Održivog Razvoja (SDGs), te istakao svoju uvjerenost kako je glas mladih itekako bitan.

Na ceremoniji pokretanja prve U-Report BiH ankete posebnu je ulogu imala Edna Šunjić, šampionka inkluzije i prva učenica III Gimnazije u Sarajevu koja ima Daunov Sindrom. Ona je pred prisutnima pokrenula anketu, te izrazila svoju zahvalnost i čast što je učesnica ovako bitnog događaja. U anketi je postavljeno pitanje o prioritetnim problemima mladih u Bosni i Hercegovini. Rezultati su pokazali da većina učesnika smatra kvalitet obrazovanja najvećim problemom mladih.


Uspješno pokretanje prve U-Report BiH ankete samo je jedan od načina da se iskaže bitnost glasa omladine, te da se javno prezentira stav o poboljšanju kvaliteta života za mlade u Bosni i Hercegovini. Nakon zvaničnog pokretanja, ankete će biti provođene dva puta mjesečno, a rezultati će biti dostupni na U-Report BiH oficijalnoj stranici https://bih.ureport.in/. Tu će svi zainteresirani moći pronaći i dodatne informacije o korištenju i sadržaju platforme. Uz poruku “Vaš glas je bitan!” UNICEF BiH i U-Report BiH timovi pozvali su sve mlade da postanu dio ove inovativne platforme i ujedinjenim snagama iniciraju i podrže napredak u Bosni i Hercegovini.
Pogledajte kako se glas mladih koristi za stvaranje pozitivne društvene promjene.
Istraži angažman
UNICEF logo