Mišljenja Priče O nama Angažman Pridruži se
Mišljenja
General
Da li ti želiš napustiti Bosnu i Hercegovinu?
Maj 30, 2019
3984
ODGOVORI
72%
STOPA ODGOVORA
0%
0
0%
0
SVI ODGOVORI
2
Razlozi za napuštanje Bosne i Hercegovine
2186je odgovorilo od 2286 ispitanih
Pogledajte kako se glas mladih koristi za stvaranje pozitivne društvene promjene.
Istraži angažman