Mišljenja Priče O nama Angažman Pridruži se
Mišljenja
General
Korištenje mobilnih aplikacija
Januar 22, 2019
4979
ODGOVORI
97%
STOPA ODGOVORA
0%
0
0%
0
SVI ODGOVORI
3
Znate li svoja prava, kada su u pitanju zaštita podataka, privatnost i sigurnost?
4826je odgovorilo od 5017 ispitanih
4
Kada instalirate novu aplikaciju, pročitate li pažljivo uslove korištenja?
4861je odgovorilo od 5038 ispitanih
Pogledajte kako se glas mladih koristi za stvaranje pozitivne društvene promjene.
Istraži angažman