Mišljenja Priče O nama Angažman Pridruži se
Mišljenja
General
Kako se mladi osjećaju tokom COVID-19 pandemije?
Maj 12, 2020
2244
ODGOVORI
59%
STOPA ODGOVORA
56%
1199
44%
950
SVI ODGOVORI
Pogledajte kako se glas mladih koristi za stvaranje pozitivne društvene promjene.
Istraži angažman