Mišljenja Priče O nama Angažman Pridruži se
Mišljenja
Ureporteri
Anketa o kulturi dijaloga i izgradnji mira
Juli 9, 2019
3005
ODGOVORI
98%
STOPA ODGOVORA
0%
0
0%
0
SVI ODGOVORI
1
Da li tvoja škola organizira događaje ili aktivnosti za promociju kulture dijaloga i izgradnje mira?
3005je odgovorilo od 3054 ispitanih
3
Po tvom mišljenju, kako škole treba da podrže promociju kulture dijaloga i izgradnje mira?
2794je odgovorilo od 2895 ispitanih
4
Druge vrste podrške za promociju kulture dijaloga i izgradnje mira?
116je odgovorilo od 144 ispitanih
Pogledajte kako se glas mladih koristi za stvaranje pozitivne društvene promjene.
Istraži angažman