Mišljenja Priče O nama Angažman Reports Pridruži se
Pridruži se U-Reportu, tvoj glas je važan
Mišljenja
General
Društvene norme
Juli 2023
Karijerno savjetovanje
Maj 2023
Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja,
Mart 2023
U-Report - Adolescent girls
Januar 2023
U Bosni i Hercegovini se 2. oktobra/listopada 2022. godine održavaju Opći/opšti izbori. Mišljenje reportera o ovom vrlo značajnom događaju koji je važan temelj svake demokratske države.
Septembar 2022
Ratovi i sukobi
Juni 2022
Samit na temu transformacije obrazovanja.
Maj 2022
Vrednovanje postignuća učenika
Maj 2022
Upitnik povodom predstojećeg samita ptijatelja Evrope (FoE) o Zapadnom Balkanu
Oktobar 2021
Online nastava i COVID mjere
Juli 2021
Anketa o cjeloživotnom učenju
April 2021
Mišljenje o inkluziji
April 2021
Zelene ekonomije
April 2021
Vakcine protiv COVID-19 i mjere zaštite
Mart 2021
eUPSHIFT BiH
Oktobar 2020
UPSHIFT Bosna i Hercegovina
Oktobar 2020
Mišljenja o rizicima, prevenciji i pripravnosti na vanredne situacije sa fokusom na krizu izazvanu pandemijom COVID-19
Septembar 2020
Mišljenja mladih o budućnosti i svijetu nakon COVID-19 pandemije.
Septembar 2020
Stavovi o zaštitnim mjerama i sprječavanja širenja COVID19 i kampanji 'Znate li kako zaštititi svoje najbliže od COVID-19?'
August 2020
Ponovno otvaranje škola u BiH
August 2020
Mišljenja i iskustva o dobrobiti adolescenata i mladih tokom COVID-19 pandemije.
Juli 2020
Zabrinutost o povećanom broju pozitivnih slučajeva COVID-19 zaraze
Juni 2020
COVID 19 i obrazovanje
Maj 2020
Kako se mladi osjećaju tokom COVID-19 pandemije?
Maj 2020
Mentalno zdravlje u vrijeme pandemije Covid-19
April 2020
Online nastava
April 2020
Adekvatno informisanje o situaciji vezanoj za COVID-19 u BiH
April 2020
Mjere zabrane kretanja tokom COVID-19
April 2020
Koliko znamo o nauci?
Decembar 2019
Učešće mladih u procesu donošenja odluka
Novembar 2019
Anketa povodom međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa
Oktobar 2019
Anketa o klimatskim promjenama
Oktobar 2019
Prvi dan škole
Septembar 2019
Stav o ljudskim pravima i Povorci ponosa
Septembar 2019
Poslovi budućnosti
Juni 2019
Da li ti želiš napustiti Bosnu i Hercegovinu?
Maj 2019
Sedmica imunizacije
April 2019
Međunarodni dan žena 2019
Mart 2019
Sigurnost na internetu
Februar 2019
Korištenje mobilnih aplikacija
Januar 2019
Uključivanje mladih
Decembar 2018
Prioritetna pitanja mladih u BiH
Decembar 2018
General
Mišljenja o rizicima, prevenciji i pripravnosti na vanredne situacije sa fokusom na krizu izazvanu pandemijom COVID-19
Septembar 28, 2020
2209
RESPONDERS
45%
STOPA ODGOVORA
56%
1244
44%
964
TOTAL RESPONDERS
1
Da li su informacije o mjerama zaštite od prirodnih i drugih opasnosti kojima je izložena vaša lokalna zajednica pristupačne i razumljive, uključujući mjere vezane za zaštitu od pandemije COVID-19?
2209je odgovorilo od 4900 ispitanih
2
Da li su djeca i mladi dovoljno uključeni u planiranje mjera prevencije i zaštite u vanrednim situacijama (COVID-19, vremenske nepogode i druge vanredne situacije)?
2074je odgovorilo od 2209 ispitanih
3
Šta te najviše brine kada razmišljaš o posljedicama pandemije COVID -19 i pojavi vanrednih situacija u budućnosti?
2035je odgovorilo od 2074 ispitanih
4
Šta bi trebao biti prioritet u investicijama smanjenja rizika i jačanja pripravnosti na vanredne situacije, uključujući oporavak od posljedica COVID-19?
1956je odgovorilo od 2035 ispitanih
5
Smatrate li da je vaša zajednica spremna za adekvatno reagovanje u kriznim situacijama, uključujući pandemiju COVID-19?
1942je odgovorilo od 1956 ispitanih
Pogledajte kako se glas mladih koristi za stvaranje pozitivne društvene promjene.
Istraži angažman
UNICEF logo