Mišljenja Priče O nama Angažman Pridruži se
Mišljenja
General
Mišljenja o rizicima, prevenciji i pripravnosti na vanredne situacije sa fokusom na krizu izazvanu pandemijom COVID-19
Septembar 28, 2020
2209
ODGOVORI
45%
STOPA ODGOVORA
56%
1244
44%
964
SVI ODGOVORI
1
Da li su informacije o mjerama zaštite od prirodnih i drugih opasnosti kojima je izložena vaša lokalna zajednica pristupačne i razumljive, uključujući mjere vezane za zaštitu od pandemije COVID-19?
2209je odgovorilo od 4900 ispitanih
2
Da li su djeca i mladi dovoljno uključeni u planiranje mjera prevencije i zaštite u vanrednim situacijama (COVID-19, vremenske nepogode i druge vanredne situacije)?
2074je odgovorilo od 2209 ispitanih
3
Šta te najviše brine kada razmišljaš o posljedicama pandemije COVID -19 i pojavi vanrednih situacija u budućnosti?
2035je odgovorilo od 2074 ispitanih
4
Šta bi trebao biti prioritet u investicijama smanjenja rizika i jačanja pripravnosti na vanredne situacije, uključujući oporavak od posljedica COVID-19?
1956je odgovorilo od 2035 ispitanih
5
Smatrate li da je vaša zajednica spremna za adekvatno reagovanje u kriznim situacijama, uključujući pandemiju COVID-19?
1942je odgovorilo od 1956 ispitanih
Pogledajte kako se glas mladih koristi za stvaranje pozitivne društvene promjene.
Istraži angažman