Mišljenja Priče O nama Angažman Pridruži se
Mišljenja
General
Učešće mladih u procesu donošenja odluka
Novembar 8, 2019
2855
ODGOVORI
84%
STOPA ODGOVORA
57%
1634
43%
1221
SVI ODGOVORI
1
Šta je po tvom mišljenju najefikasniji mehanizam učešća mladih u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou?
2855je odgovorilo od 3411 ispitanih
2
Koje teme bi te zainteresovale za aktivno učešće u donošenju odluka na lokalnom nivou?
2802je odgovorilo od 2855 ispitanih
3
Kada bi dobio-la priliku sjesti za stol sa gradonačelnicima, šta bi zahtijevao/la da obezbijede?
2752je odgovorilo od 2802 ispitanih
Pogledajte kako se glas mladih koristi za stvaranje pozitivne društvene promjene.
Istraži angažman