Mišljenja Priče O nama Angažman Pridruži se
Mišljenja
General
Stav o ljudskim pravima i Povorci ponosa
Septembar 2, 2019
1973
ODGOVORI
97%
STOPA ODGOVORA
0%
0
0%
0
SVI ODGOVORI
3
Kad bi ti prijatelj-ica rekao-la da je LGBTQ osoba, kako bi reagovao-la:
1881je odgovorilo od 1898 ispitanih
Pogledajte kako se glas mladih koristi za stvaranje pozitivne društvene promjene.
Istraži angažman