Mišljenja Priče O nama Angažman Pridruži se
Mišljenja
Ureporteri
16 dana aktivizma
Decembar 6, 2019
3323
ODGOVORI
99%
STOPA ODGOVORA
57%
1896
43%
1426
SVI ODGOVORI
1
Za muškarca je važno da pokaže ženi/partnerici ko je glavni u vezi.
3323je odgovorilo od 3351 ispitanih
3
Koji oblici nasilja nad ženama i djevojčicama su kažnjivi zakonom u BiH?
3228je odgovorilo od 3245 ispitanih
4
U slučaju da je neko u tvojoj neposrednoj blizini žrtva nasilja, ti bi:
3117je odgovorilo od 3603 ispitanih
Pogledajte kako se glas mladih koristi za stvaranje pozitivne društvene promjene.
Istraži angažman