Mišljenja Priče O nama Angažman Pridruži se
Mišljenja
General
Stavovi o zaštitnim mjerama i sprječavanja širenja COVID19 i kampanji 'Znate li kako zaštititi svoje najbliže od COVID-19?'
August 24, 2020
2640
ODGOVORI
52%
STOPA ODGOVORA
57%
1507
43%
1132
SVI ODGOVORI
1
Da li od početka pandemije nosiš masku u zatvorenom prostoru i otvorenom ako nema distance od dva metra?
2640je odgovorilo od 5036 ispitanih
2
Da li planiraš da nosiš masku u zatvorenom prostoru i otvorenom ako nema distance od dva metra u budućnosti obzirom na povećan broj oboljelih od COVID-19 u BiH?
2575je odgovorilo od 2640 ispitanih
3
Da li ste u zadnje vrijeme primijetili (vidjeli, čuli) kampanju 'Znate li kako zaštititi svoje najbliže od COVID-19?'
2517je odgovorilo od 2575 ispitanih
5
Gdje si primjetio/primjetila kampanju 'Znate li kako zaštititi svoje najbliže od COVID-19?' ?
582je odgovorilo od 598 ispitanih
Pogledajte kako se glas mladih koristi za stvaranje pozitivne društvene promjene.
Istraži angažman