Mišljenja Priče O nama Angažman Pridruži se
Mišljenja
General
eUPSHIFT BiH
Oktobar 2020
UPSHIFT Bosna i Hercegovina
Oktobar 2020
Mišljenja o rizicima, prevenciji i pripravnosti na vanredne situacije sa fokusom na krizu izazvanu pandemijom COVID-19
Septembar 2020
Mišljenja mladih o budućnosti i svijetu nakon COVID-19 pandemije.
Septembar 2020
Stavovi o zaštitnim mjerama i sprječavanja širenja COVID19 i kampanji 'Znate li kako zaštititi svoje najbliže od COVID-19?'
August 2020
Ponovno otvaranje škola u BiH
August 2020
Mišljenja i iskustva o dobrobiti adolescenata i mladih tokom COVID-19 pandemije.
Juli 2020
Zabrinutost o povećanom broju pozitivnih slučajeva COVID-19 zaraze
Juni 2020
COVID 19 i obrazovanje
Maj 2020
Kako se mladi osjećaju tokom COVID-19 pandemije?
Maj 2020
Mentalno zdravlje u vrijeme pandemije Covid-19
April 2020
Online nastava
April 2020
Adekvatno informisanje o situaciji vezanoj za COVID-19 u BiH
April 2020
Mjere zabrane kretanja tokom COVID-19
April 2020
Koliko znamo o nauci?
Decembar 2019
Učešće mladih u procesu donošenja odluka
Novembar 2019
Anketa povodom međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa
Oktobar 2019
Anketa o klimatskim promjenama
Oktobar 2019
Prvi dan škole
Septembar 2019
Stav o ljudskim pravima i Povorci ponosa
Septembar 2019
Poslovi budućnosti
Juni 2019
Da li ti želiš napustiti Bosnu i Hercegovinu?
Maj 2019
Sedmica imunizacije
April 2019
Međunarodni dan žena 2019
Mart 2019
Sigurnost na internetu
Februar 2019
Korištenje mobilnih aplikacija
Januar 2019
Uključivanje mladih
Decembar 2018
Prioritetna pitanja mladih u BiH
Decembar 2018
General
Uključivanje mladih
Decembar 10, 2018
364
ODGOVORI
82%
STOPA ODGOVORA
42%
151
58%
212
SVI ODGOVORI
1
Misliš li da mladi ljudi mogu doprinijeti promociji mira i stabilnosti u našoj zemlji?
364je odgovorilo od 445 ispitanih
3
Drugo -Šta mladim ljudima olakšava doprinos stabilnosti u našoj zemlji?
9je odgovorilo od 12 ispitanih
5
Da li se ti želiš uključiti u aktivnosti koje promovišu mir i stabilnost u našoj zemlji?
351je odgovorilo od 358 ispitanih
7
Drugo -Koja vrsta aktivnosti najviše zanima U-Reportere?
11je odgovorilo od 14 ispitanih
Pogledajte kako se glas mladih koristi za stvaranje pozitivne društvene promjene.
Istraži angažman